شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه ی استحصال مس در قاین

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه ی استحصال مس در قاین

مشخصات پروژه

پروژه : مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه ی استحصال مس در قاین

کارفرما : شرکت آوادیس تجارت ماهان

سال 1402