شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع فرآوری سرب و روی و سد باطله

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع فرآوری سرب و روی و سد باطله

مشخصات پروژه

پروژه : مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث مجتمع فرآوری سرب و روی و سد باطله

کارفرما : شرکت کانسار ایده بنیان شرق

سال 1401