شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

Archive blog - شرکت مهندسین مشاور پویان آمایش کویر

مشخصات آزمايشگاه هاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست

مشخصات آزمايشگاه هاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست

آزمایشگاه های معتبر سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر ایران را از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. لینک دانلود

read more
خلاصه کتاب مدیریت تالابهای ایران

خلاصه کتاب مدیریت تالابهای ایران

خلاصه کتاب مدیریت تالابهای ایران از دکتر مسعود باقرزاده کریمی را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. خلاصه کتاب 

read more
قوانین و مقررات تالابها

قوانین و مقررات تالابها

جایگاه حقوقی و مقررات ملی و بین المللی مرتبط با تالابها جهت مشاهده قوانین روی لینک زیر کلیک نمایید. قوانین

read more